Stichting

De Stichting Begraafplaats Hoenderloo is op 3 juni 2002 opgericht met als doel om de begraafplaats in Hoenderloo, gelegen naast de Heldringkerk te gaan exploiteren. Op deze datum is het eigendom van de begraafplaats aan de stichting overgedragen door de Diaconie van de Hervormde Gemeente Hoenderloo. Tevens is op deze datum het naastgelegen weiland aangekocht om voor de langere termijn de noodzakelijke uitbreiding van de begraafplaats te waarborgen.

De stichting heeft als doel om de begraafplaats voor de inwoners van Hoenderloo en Hoog Baarlo te behouden, zodat zij in hun eigen dorp begraven kunnen worden of de asbus bijgezet kan worden in een graf of urnenkelder. Ook bestaat de mogelijkheid om op de begraafplaats as te verstrooien voor hen die gecremeerd zijn.

Het bestuur van de stichting en het onderhoud van de begraafplaats wordt gedaan door vrijwilligers, zodat op deze wijze de kosten voor de exploitatie van de begraafplaats beheersbaar gehouden kunnen worden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Theo Hendriks (voorzitter)
  • Hans Laponder (secretaris)
  • Elly van Hattum-Wink (penningmeester)
  • Jan Wolffensperger
  • Erwin Sundermeijer
  • Wim Hofman (beheerder)