Tarieven

Elke twee jaar worden de tarieven voor begraven, asverstrooiing of het plaatsen van een urn opnieuw vastgesteld. Het bestuur hanteert een verschil in tarieven voor inwoners van Hoenderloo en Hoog Baarlo en overige belangstellenden. Het verschil is ingegeven vanuit de doelstelling zoals opgenomen in de statuten van de stichting, waarbij is vastgelegd dat de begraafplaats alleen is bestemd voor overledenen uit Hoenderloo en Hoog Baarlo.

In uitzonderingsituaties wordt toestemming gegeven voor een ter aarde bestelling of bijzetting van de asbus van een overledene van buiten het dorp, maar alleen indien er aanwijsbaar een langdurige sociale binding met Hoenderloo of Hoog Baarlo is geweest. Over deze uitzonderingssituaties besluit het bestuur per aanvraag.

Tarieven Begraafplaats Hoenderloo 2024 en 2025      
       
Nieuwe uitgifte van een graf of urnenkelder (inclusief recht plaatsen gedenkteken)     
       
Inwoner van Hoenderloo of Hoog Baarlo: Graf voor 30 jaar met 2 inlagen Graf voor 30 jaar met 3 inlagen Urnenkelder voor 30 jaar voor 2 urnen
       
– Grafrecht € 1.260,00 € 1.890,00 € 1.200,00
– Verplicht onderhoud algemene ruimten voor 30 jaar € 1.140,00 € 1.140,00 € 630,00
– Openen en sluiten van het graf € 650,00 € 800,00 € 540,00
Totaal € 3.050,00 € 3.830,00 € 2.370,00
       
       
Geen inwoner van Hoenderloo of Hoog Baarlo:      
       
– Grafrecht € 4.600,00 € 6.900,00 € 4.290,00
– Verplicht onderhoud algemene ruimten voor 30 jaar € 1.140,00 € 1.140,00 € 630,00
– Openen en sluiten van het graf € 650,00 € 800,00 € 540,00
Totaal € 6.390,00 € 8.840,00 € 5.460,00
       
Voor een graf voor een kind (tot 13 jaar) geldt als tarief 50% van genoemde bedragen     
       
Verlengen grafrecht en onderhoud algemene ruimten voor 10 jaar € 1.030,00 € 1.590,00 € 690,00
       
Overige tarieven:      
– Overschrijven van het grafrecht€ 27,00     
– Bijzetten van een urn€ 200,00     
– Verstrooien as (met of zonder familie)€ 130,00     
– Graf groen maken ten tijde van de uitvaart€ 60,00